Användning – kommentar

Svensk översättning

Användning – kommentar

Definition

Ytterligare information om användning som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi. Detta kan inkludera ett objekts körlogg.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Demonstrerad på Bridlingtons bilrally för att uppmärksamma 50-års jubileet för uppfinningen.

Använd

Så många gånger som det behövs för en användningshändelse.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet