Bruksmerknad

Norsk oversettelse

Bruksmerknad

Definisjon

Supplerende informasjon om en bruk som ikke har blitt registrert andre steder med kontrollert terminologi. Dette kan inkludere driftsloggen for et objekt.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Fremvist på Oppfinnermessa for å markere 50-årsdagen for oppfinnelsen.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for hver bruk av objektet.

Gruppe

Bruk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd