Användningsmätning – värde

Svensk översättning

Användningsmätning – värde

Definition

Värdet på en mätning som hör ihop med en användning uttryckt i siffror.

Registrering

Ett nummer utan andra skiljetecken än decimaltecken när det behövs.

Exempel

987; 0.234; 300; 12000

Använd

Registrera en gång för en mätning.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust