Typ av användningsmätning

Svensk översättning

Typ av användningsmätning

Definition

Den typ av mätning som registreras i samband med en användning av ett objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

utställningsbesökare; personer som tittat på objektet; ljusexponering; objektanvändning

Använd

Registrera så många gånger som det behövs för en användning.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet