Användning – startdatum

Svensk översättning

Användning – startdatum

Definition

Det datum då en användning började.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna för ett årtal.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera endast en gång för en händelse.

Informationsgrupp

Information om användning av samlingar

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet