Gebruik - Begindatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruik – Begindatum

Definitie

De datum waarop een gebruik is begonnen.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

17/12/2017; 2018-08-04

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk gebruik.

Informatiegroep

Gebruik collecties

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO