Gebruik - Machtigingsdatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Gebruik – Machtigingsdatum

Definitie

De datum waarop de Audit – Autorisator de definitieve goedkeuring voor een audit verleent.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Wees zo specifiek mogelijk. Als de datum niet bekend is, vermeld dit dan apart. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

17/12/2017; 2018-08-04

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke audit.

Informatiegroep

Audit

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO