Användning – kommentar

Svensk översättning

Användning – kommentar

Definition

Ett objekts användningsområde av en ursprunglig eller senare ägare.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskriv den funktionella eller dekorativa användningen av ett objekt vid olika tidpunkter i dess historia. Indikera om användningen var vitt utbredd och traditionell eller specifik för en individ eller en organisation. För användning av ett specifikt objekt använd Objektets historik – kommentar.

Exempel

Använd i japansk tecermoni. Använd för att fylla papperspåsar med medicinska preparat.

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust