Åtgärdsrapport

Svensk översättning

Åtgärdsrapport

Definition

Detaljerad beskrivning av konserveringsåtgärd som ett objekt genomgått.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Röntgad. Behandlad med garvsyra, destillerat vatten och etanol. För fullständiga uppgifter se rapport nr: RLS – 1244

Använd

Registrera endast en gång för ett enskild Konservering – referensnummer.

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder på objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust