Åtgärd – slutdatum

Svensk översättning

Åtgärd – slutdatum

Definition

Det datum då en behandling av ett objekt eller en objektgrupp slutade.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

17/12/2017; 2018-08-04

Använd

Registrera bara en gång per Åtgärdsrapport.

Informationsgrupp

Information om konservering och åtgärder på objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet