Objektkonservering - sluttdato

Norsk oversettelse

Objektkonservering – sluttdato

Definisjon

Datoen for når konserveringen av et objekt eller en gruppe objekter ble avsluttet.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. Vær så spesifikk som mulig og angi også om dato ikke er kjent. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

17.12.2017; 04-08-2018

Bruk

Registrer kun én gang for hver Objektkonservering – rapport.

Gruppe

Konservering og behandling av objekt

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd