Conserveringsbehandeling - Begindatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Conserveringsbehandeling – Begindatum

Definitie

De datum waarop de conserveringsbehandeling van een object of groep objecten is gestart.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Wees zo specifiek mogelijk. Als de datum niet bekend is, vermeld dit dan apart. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

17/12/2017; 2018-08-04

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk Conserveringsbehandeling – Rapport.

Informatiegroep

Objectconservering en behandeling

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO