Ägaröverlåtelse – nummer

Svensk översättning

Ägaröverlåtelse – nummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för ägaröverlåtelse eller en förvärvshändelse. Det ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation från ägaröverlåtelse eller förvärvsprocess. Numret kan tilldelas till en blankett för ägaröverlåtelse.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

T1993.123

Använd

Samma Ägaröverlåtelse – nummer kan användas för en eller flera objekt som förvärvats tillsammans, men ett objekt kan bara ha ett Ägaröverlåtelse – nummer.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet