Eierskiftenummer

Norsk oversettelse

Eierskiftenummer

Definisjon

Et unikt referansenummer for et skifte av eierskap eller en ny ervervelse. Nummeret skal også fungere som referanse til skriftlig dokumentasjon av skiftet av eierskap eller ervervelsesprosessen. Nummeret kan være tildelt i et eget skjema for skifte av eierskap.

Registrering

Kan innbefatte: et prefiks for å skille det fra andre referansenumre, et årstall og et løpenummer.

Eksempler

T1993.123

Bruk

Samme Eierskiftenummer kan brukes for mer enn ett objekt som er ervervet samtidig, men ett objekt kan kun ha ett Eierskiftenummer.

Gruppe

Ervervelse og aksesjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd