Eigendomsoverdracht - Nummer

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Eigendomsoverdracht – Nummer

Definitie

Een uniek identificatienummer voor een eigendomsoverdracht of verwervingsproces. Dit nummer verwijst naar de schriftelijke documentatie over een eigendomsoverdracht of verwervingsproces. Het nummer kan worden toegekend aan een eigendomsoverdrachtformulier.

Invulinstructies

Het nummer kan bestaan uit een volgnummer en een jaartal. Soms moet een voorloopcijfer of -letter worden toegevoegd om het van andere referentienummers te onderscheiden.

Voorbeelden

T1993.123

Gebruik

Eenzelfde Eigendomsoverdracht – Nummer kan worden gebruikt voor meerdere objecten die samen zijn verworven, maar slechts één keer per object.

Informatiegroep

Verwerving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO