Titel

Svensk översättning

Titel

Definition

Namnet som tilldelats ett objekt eller en objektgrupp av en konstnär/skapare eller samlare vid tiden för ursprunget eller senare benämningar som antingen specifikt eller generellt kan härleda till det.

Registrering

Registrera alltid Titel med skiljetecken och stora bokstäver exakt så som det skrivs. Om ett objekt benämns utan titel registrera detta som titel. Modellnamn och nummer kan betraktas som titlar. Registrera stora bokstäver som det används av konstnären eller tillverkaren.

Exempel

Silverbibeln; Barbie; Madonnan och barnet

Använd

Samma Titel kan tilldelas ett eller fler objekt. Ett objekt kan ha mer än en Titel. En Titel kan användas för en namngiven samling där Registreringsnivå indikerar att dokumentationen beskriver en samling.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet