Tittel

Norsk oversettelse

Tittel

Definisjon

Et navn som er tildelt et objekt eller en gruppe av objekter, av skaperen/tilvirkeren eller samleren på opprinnelsestidspunktet, eller senere titler som enten spesifikt er tildelt objektet eller normalt oppfattes å referere til objektet.

Registrering

Registrer alltid en Tittel med tegnsetting og store bokstaver nøyaktig slik dette blir oppgitt. Hvis et objekt ikke har en tittel, skal uttrykket (Uten tittel) registreres. Modellnavn og -numre kan anses som titler. Registrer i så fall store bokstaver i tråd med kunstnerens eller tilvirkerens bruk.

Eksempler

Jomfru og barn; Fossen kaller; Barbie; Trykk 24

Bruk

Den samme Tittel kan tildeles mer enn ett objekt. Et objekt kan ha flere enn én Tittel. En Tittel kan benyttes for en navngitt samling der Registreringsnivå angir at registreringen beskriver en samling.

Gruppe

Objektidentifisering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd