Titel

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Titel

Definitie

De oorspronkelijke naam die door de kunstenaar/vervaardiger of verzamelaar aan een object of groep objecten is gegeven, of latere titels die ofwel speciaal zijn gegeven ofwel algemeen gangbaar zijn om naar het object of de objecten te verwijzen.

Invulinstructies

Registreer de Titel steeds met de exacte leestekens en hoofdletters zoals vermeld. Als een werk ‘Zonder titel’ heet, registreer deze naam als titel. Modelnamen en -nummers kunnen als titels worden beschouwd. Gebruik de hoofdletters zoals gebruikt door de kunstenaar/vervaardiger.

Voorbeelden

Silver Shadow; Barbie; Madonna met kind; Le vieux moine

Gebruik

Eenzelfde Titel kan aan een of meer objecten worden gegeven. Een object kan meer dan één Titelhebben. Een Titel kan worden gebruikt voor een collectie als uit het Record – Type blijkt dat het om een collectie gaat.

Informatiegroep

Objectidentificatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO