Text

Svensk översättning

Text

Definition

En förklarande text eller etikett som har gjorts för användning av ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

COPPER KETTLE, 1860s. Denna kittel användes i huvudköket på Andale Hall. Donerad av Mr. John Evans.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet