Text – referensnummer

Svensk översättning

Text – referensnummer

Definition

En unik identifierare för en text.

Registrering

Kan inkludera ett prefix för att särskilja det från andra referensnummer; året och ett löpnummer.

Exempel

TXT1234-1993; TXT-2017-2017

Använd

Registrera en gång för en Text.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust