Text – syfte

Svensk översättning

Text – syfte

Definition

Anledningen till att texten skapades.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

webbsida; utställning; publicerad

Använd

Så många gånger som behövs för en Text.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet