Tekst - begrunnelse

Norsk oversettelse

Tekst – begrunnelse

Definisjon

Begrunnelsen for at en tekst er skrevet.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

nettside; utstilling; publikasjon

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for en Tekst.

Gruppe

Bruk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd