Tekst - Reden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Tekst – Reden

Definitie

De reden waarom een tekst is gemaakt.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

website; tentoonstelling; publicatie

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor elke Tekst.

Informatiegroep

Gebruik object

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO