Text – författare

Svensk översättning

Text – författare

Definition

Person eller Organisation som skapade texten.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation. Det bör finnas standardformat för användning.

Exempel

Se under Person eller Organisation som det passar.

Använd

Registrera så många gånger som behövs för en Text.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust