Text – målgrupp

Svensk översättning

Text – målgrupp

Definition

Typ av person som texten skapades för.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

allmänheten; fransktalande; skolelever

Använd

Så många gånger som behövs för ett Text.

Informationsgrupp

Information om användning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust