Teknisk egenskap – mått

Svensk översättning

Teknisk egenskap – mått

Definition

Mått på en namngiven Teknisk egenskap.

Registrering

Använd ett nummer eller en term. Använd skiljetecken och stora bokstäver bara när det är väsentligt. Upprätthålla en standarduppsättning termer.

Exempel

metall; 78; 60

Använd

Registrera bara en gång per Teknisk egenskap.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust