Teknisk egenskap – måttenhet

Svensk översättning

Teknisk egenskap – måttenhet

Definition

Enheten för mått som används när man mäter en Teknisk egenskap.

Registrering

Använd en enskild term utan skiljetecken eller stora bokstäver eller använd en standardförkortning. Upprätthåll en lista med standardtermer. Organisationen bör avgöra vilka som är standardenheterna för olika egenskaper och objekttyper.

Exempel

rmp; watt

Använd

Registrera bara en gång per Teknisk egenskap – mått där det behövs.

Informationsgrupp

Information om beskrivning av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust