Typ av stratigrafisk enhet

Svensk översättning

Typ av stratigrafisk enhet

Definition

Typ av Stratigrafisk enhet – namn som en fältinsamling gjordes ifrån.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

biostratigrafisk; litostratigrafisk; kronostratigrafisk; era; steg; systemformation; bädd; zon; huvudstentyp; ålder

Använd

Så många gånger som behövs för ett Stratigrafisk enhet – namn.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet