Stratigrafisk enhet - type

Norsk oversettelse

Stratigrafisk enhet – type

Definisjon

Typen av den stratigrafiske enheten som en feltinnsamling ble utført fra.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

biostratigrafiske; litostratigrafiske; kronostratigrafiske; æra; scene; systemdannelse; sone; alder

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et Stratigrafisk enhetsnavn.

Gruppe

Feltinnsamling av objekter

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd