Stratigrafisk enhet – namn

Svensk översättning

Stratigrafisk enhet – namn

Definition

En stratigrafisk enhet som en fältinsamling gjordes ifrån.

Registrering

Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel

lägre Jurassic; bathonian; devonian

Använd

Bör bara registreras mer än en gång för ett objekt eller en grupp av objekt om det hör ihop med en Typ av stratigrafisk enhet.

Informationsgrupp

Information om insamling av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust