Status – datum

Svensk översättning

Status – datum

Definition

Det datum som status för en process registrerades.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att registrera datum för status för en process till exempel Utlån – datum för status. Registrera endast en gång per Status.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för processer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust