Speciale voorwaarden van bruikleen

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Speciale voorwaarden van bruikleen

Definitie

De voorwaarden die een organisatie stelt aan het in bruikleen geven van een object, in aanvulling op de gebruikelijk voorwaarden.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

In de zaal waar de collectie getoond wordt, moet permanent een suppoost aanwezig zijn.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk Uitgaande bruikleen – Referentienummer.

Informatiegroep

Uitgaande bruikleen

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO