Transport – kommentar

Svensk översättning

Transport – kommentar

Definition

Ytterligare information om transport av ett objekt, inklusive detaljer kring flyttmaterial.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Håll den upprätt – behöver stöd vid flygresa.

Använd

Registrera endast en gång per förflyttning.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet