Befraktning - merknad

Norsk oversettelse

Befraktning – merknad

Definisjon

Utfyllende informasjon om befraktning av et objekt, inkludert informasjon om krav til transporten.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Fraktes loddrett – må festes forsvarlig.

Bruk

Registrer kun én gang for en flytting.

Gruppe

Flytting

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd