Speditör

Svensk översättning

Speditör

Definition

Person eller Organisation som ansvarar för att flytta objekt från organisationens anläggning eller mellan byggnader.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel ett efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel

Se under Person eller Organisation som det passar.

Använd

Så många gånger som behövs för en förflyttningshändelse.

Informationsgrupp

Information om förflyttning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet