Befrakter

Norsk oversettelse

Befrakter

Definisjon

Personen eller organisasjonen som er tildelt ansvar for å frakte gjenstander ut av museets lokaler eller mellom museets bygninger.

Registrering

Det er nødvendig å benytte flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn, et fornavn og en adresse. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriftene Person eller Organisasjon.

Eksempler

Se under Person eller Organisasjon.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for hver flytting av objektet.

Gruppe

Flytting

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd