Säkerhet – rekommendationer

Svensk översättning

Säkerhet – rekommendationer

Definition

Specifika rekommendationer kring säkerheten för ett objekt utöver de åtgärder som normalt görs för den typen av objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Larmade montrar.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet