Planerat slutdatum

Svensk översättning

Planerat slutdatum

Definition

Det datum som en process planeras att avslutas.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Använd i samband med rubriker för Informationsgrupp för att registrera det planerade slutdatumet för en process till exempel Utlån – planerat slutdatum. Registrera endast en gång för ett referensnummer för en process. Notera att denna informationsenhet fungerar för processer som börjar och slutar under perioder kortare än en dag men även för de som tar längre tid.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för processer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust