Rättighet till begärd av

Svensk översättning

Rättighet till begärd av

Definition

Person eller Organisation som begär ett tillstånd att få använda rättigheter som innehas av organisationen.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person eller Organisation.

Använd

Registrera så många gånger som behövs för en rättighet.

Informationsgrupp

Information om rättigheter till

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet