Rättighet till – kommentar

Svensk översättning

Rättighet till – kommentar

Definition

Uppgifter om rättigheter till organisationens rättigheter och som inte registrerats någon annanstans.

Registrering

Använd vanlig stavning och skiljetecken. Registrera: Kontaktuppgifter till annan Person eller Organisation som innehar rättigheter som ska beviljas, status för copyright till originalverk, där organisationen ger rättigheten att använda en kopia av det, underlicenser till tredje part, Garanti/utställningsgarantiklausuler, Kommentarer kring till exempel, tidigare historia, Restriktioner kring om några förändringar tillåts.

Exempel

Alla publikationer måste följas av ett erkännande i standardiserad form.

Använd

Registrera endast en gång för en licens.

Informationsgrupp

Information om rättigheter till

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet