Overførte rettigheter fra museet - merknad

Norsk oversettelse

Overførte rettigheter fra museet – merknad

Definisjon

Supplerende informasjon om en brukslisens knyttet til museets rettighet, som ikke er registrert andre steder.

Registrering

Bruk ordinær ordstilling og tegnsetting. Registrer: Kontaktinformasjon til andre personer eller organisasjoner som innehar rettigheten som blir gitt. Status for opphavsretten til det originale verket, dersom museet er innvilget lisens til å bruke en kopi av verket. Underlisenser til tredjepart. Betingelser knyttet til garantier. Merknader knyttet til f.eks. rettighetshistorikk eller tidligere innvilgede lisenser. Eventuelle restriksjoner (f.eks. om endringer av verket er tillatt).

Eksempler

Enhver publisering må følges av en standard krediteringslinje.

Bruk

Registrer kun én gang for hver lisens.

Gruppe

Overførte rettigheter fra museet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd