Toegekend recht - Bijzonderheden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Toegekend recht – Bijzonderheden

Definitie

Gegevens over de toegekende licentie die niet op een andere plaats zijn vastgelegd.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. Vermeld: contactgegevens van een eventuele andere rechthebbende Persoon of Organisatie ; auteursrechtstatus van het originele werk, als de organisatie een licentie heeft verkregen voor het gebruik van een kopie; sublicenties aan derden; waarborg/indemniteitsclausules; opmerkingen met betrekking tot bijvoorbeeld de geschiedenis van de rechten; beperkingen (bijvoorbeeld of veranderingen toegestaan zijn).

Voorbeelden

Aan elke publicatie moet een vermelding van de rechthebbende zijn toegevoegd.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke licentie.

Informatiegroep

Toegekende rechten

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO