Rättighet till – startdatum

Svensk översättning

Rättighet till – startdatum

Definition

Det första datum som en utgående rättighet gäller.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång för en licens.

Informationsgrupp

Information om rättigheter till

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet