Rättighet till godkänt av

Svensk översättning

Rättighet till godkänt av

Definition

Person som ger godkännande för ett tillstånd för att använda organisationens rättigheter.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel ett förnamn och ett efternamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Registrera endast en gång för ett tillstånd.

Informationsgrupp

Information om rättigheter till

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet