Overførte rettigheter fra museet - godkjenner

Norsk oversettelse

Overførte rettigheter fra museet – godkjenner

Definisjon

Personen som innvilger en brukslisens knyttet til museets rettighet.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Person. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person.

Bruk

Registrer kun én gang for hver innvilget lisens.

Gruppe

Overførte rettigheter fra museet

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd