Toegekend recht - Autorisator

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Toegekend recht – Autorisator

Definitie

De Persoon die de definitieve goedkeuring geeft om een licentie te verlenen voor het gebruik van de rechten van de organisatie.

Invulinstructies

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik.

Voorbeelden

Zie Persoon.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke toekenning van een licentie.

Informatiegroep

Toegekende rechten

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO