Hantering av rättigheter - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Upphovsrätt är den vanligaste av de immateriella rättigheter som kan behöva hanteras, men det finns även andra, till exempel publiceringsrättigheter, varumärkesskydd, patent och designskydd. Denna process kan även användas till att hantera skydd av personuppgifter som kan tillhöra vissa typer av fotografier av nu levande personer.

Att museet äger något innebär inte automatiskt att det innehar upphovsrätt eller andra relaterade rättigheter. Det första steget i hantering av rättigheter handlar om att ta reda på vilka rättigheter som gäller för ett visst objekt, vem som innehar dessa rättigheter och hur länge de gäller. Notera att lagstiftning kan jämställa fysiska verk (till exempel en 35 mm diabild) och helt digitala verk (till exempel en bildfil från en digital kamera). Ta även reda på om någon och i så fall vem som har rättigheter till reproduktioner av ett objekt eller om museet kan hävda upphovsrätt eller publiceringsrätt till nya reproduktioner som görs.

Processen beskriver inte vilka rättigheter som kan gälla för samlingarna, bara hur de rättigheter som museet identifierat kan hanteras. Detta är ofta inte alls komplicerat, det gäller bara att förstå vissa grundläggande juridiska principer. Ibland kan det vara mer komplext där lagstiftningen saknar prejudikat. Policyn för hantering av rättigheter bör bygga på riskhantering av situationer där potentiella rättighetsinnehavare är okända eller inte går att spåra.

I tveksamma fall bör museet inhämta råd från specialister och gå vidare med grundliga efterforskningar och sunt förnuft.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet