Verkregen recht - Einddatum

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Verkregen recht – Einddatum

Definitie

De laatste datum waarop de licentie van kracht is om rechten, die niet berusten bij de organisatie, te gebruiken.

Invulinstructies

Registreer dag, maand en jaartal steeds in dezelfde volgorde. Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik steeds vier cijfers voor het jaartal.

Voorbeelden

08/10/1993; 2017-12-17

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke licentie.

Informatiegroep

Verkregen rechten

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO