Rättighet från – status för samtycke

Svensk översättning

Rättighet från – status för samtycke

Definition

Status för processen att erhålla en licens för rättigheter som inte innehas av organisationen.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

ansökt om; beviljade; refuserade

Använd

Registrera endast en gång får en begäran om en licens.

Informationsgrupp

Information om rättigheter från

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust