Rättighet från – datum för status för samtycke

Svensk översättning

Rättighet från – datum för status för samtycke

Definition

Det datum då en Rättighet från – status för samtycke registrerades.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för separera en beståndsdel. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

08/10/1993; 2017-12-17

Använd

Registrera bara en gång per Rättighet från – status för samtycke.

Informationsgrupp

Information om rättigheter från

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet